Søndagsskole


Vi har eget barnerom med søndagsskole hver 14 dag, partallsuke uke.
Barna er med i starten på hovedmøte, sånn at de får med seg lovsangen. Deretter får de beskjed om at de kan få samles på barnerommet.

Siv Barbro Trøan leder dette arbeidet.