Om skolen


1 årig bibelskole blir utsatt. Vi kommer heller til å ha små seminarer og temakvelder. 

 

Skolen er 1 årig og baserer seg på kveldsundervisning fra kl.18.00 til 20.30 på tirsdags kveld og en lørdags formiddag fra kl.10.30-14.00 pr.mnd, den første lørdagen i mnd. Lørdagen blir lagt opp som et miniseminar og blir også åpent for andre betalende deltakere. (Det blir to dobbelttimer med gratis lunsj i pausen) skolen har fridager samtidig som ordinære skoler har fridager.


Vi tar sikte på at bibelskolen starter opp høsten 2022, med diplomutlevering og forbønn/utsendelse. Det utstedes diplom for fullendt studie, har du fravær pga. sykdom kan man kompensere med selvstudium og lese gjennom kompendiet for de leksjoner en har gått glipp av. Klarer en ikke å gjennomføre dette, får man diplom med deltatt om en fullfører året.


Studiet er basert på forelesing, gruppe og teamarbeid, kompendier og selvstudie.

Elevene må kvittere for at de har sett forelesningen og at de har lest kompendiet, for å få tildelt diplom.


Følgende blir undervist


  • Emner: tro, nåde, rettferdighet, bibelens inspirasjon og autoritet, frelse og dåp, ånd, sjel og legeme, autoritet og tjenestesinn, treenigheten, helliggjørelse, Israel og de jødiske folk, endetiden, skapelsesberetningen.
  • Kristenlivet: ekteskap og familie, misjon, menighet og lederskap.
  • Tjeneste: karakterbygging og disippelskap, tjenestegavene, nådegavene, helbredelse, bønn/forbønn, andre religioner, økonomi og forvalterskap.
  • Fordypning: prekelære, media, lovsang.
  • Inspirasjon: vekkelseshistorie, historien om Hans Nielsen Hauge.

Skolestab/lærere


På skolen har vi lærere som forkynner med innlevelse og pasjon. Undervisningen bærer preg på et liv med Gud. Skolestaben har erfaring fra både kveldsskole og fulltidsbibelskole. De står også i dag i ulike tjenester i utland og i innland.

Praktisk informasjon


Undervisningen finner sted i Bentsrudsvingen 6, 3083 Holmestrand, i menigheten Ny Begynnelse sine lokaler.

Påmeldingsfrist: frem til skolestart.


Økonomi: studie koster 800kr. pr. måned, totalt 7.200kr. pr. år. da er lunsj på lørdagene inklusiv.

Ektefelle eller familiemedlemmer får 25% rabatt.
Vipps: 588603

Konto: 1506.22.21388

Påmelding


Påmeldingsgebyr er på 100kr. og når dette er betalt, er du meldt inn på bibelskolen. Du får informasjon om hvordan dette gjøres, via mail fra oss.


Det er mulig å avbryte bibelskolen, men betalt skoleavgift frem til skriftlig avmelding, blir ikke refundert.


Vi ønsker deg hjertelig velkommen og gleder oss til et spennende år sammen.


Meld deg på via mail: studieinspektor@nybegynnelse.no