Forkynnerforum


Vi holder undervisning om Tjenestegavene, med jevne mellomrom.


EF. 4:11 "Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere".