New Beginning Europe Org.: 991 473 424

Menigheten Ny Begynnelse Org.: 913 820 444

kontakt@nybegynnelse.no

Bentsrudsvingen 6,

N- 3083 Holmestrand

Ny Begynnelse

Equip bibelskole

Vipps: 588603

Konto: 1506.22.21388

Støtt oss

Konto: 1503.71.33024

Vipps: 12043

Byggekonto: 1506.12.14248

 

For overførsel fra utlandet:

DNB

Swift-adresse: DNBANOKK

BIC: DNBANOKKXXX

  IBAN: NO7815037133024