Visjonsbærere

Hilde K. og Knut G. Tømmerbakk


I mange år har det arbeidet i våre hjerter, dette med tjenestegaver og det å støtte og hjelpe andre i å komme i gang med det Gud har talt om.

Sommeren 2005 startet vi derfor "New Beginning Europe" på en direkte tiltale fra Gud.

I Jesaja 43:19 står det: "Se, jeg gjør noe nytt! Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken."


Jo, vi merker at noe nytt er på gang, og at Gud er nidkjær for det som holder på å spire frem. Guds hjerte og Hans strategier for Europa, er derfor selve drivkraften for "New Beginning Europe!" Fra 2005-2012 fungerte New Beginning Europe som en misjons-organisasjon, men oftere og oftere talte Gud til oss om menighet. Derfor startet vi menigheten "Ny Begynnelse".

Vår visjon


Veldig kort gjenfortalt, talte Herren veldig tydelig og klart disse ord til oss: "Elsker dere meg? Vokt mine får, fød mine får og led mine får". Da forstod vi at vi skulle starte opp en menighet, eller et åndelig hjem, innenfor vår egen misjonsorganisasjon.

 

Vi er ennå i en startfase i menighets arbeidet vårt i Holmestrand. Vi leier et lokale ikke langt fra E18, i industriområdet, høyt og luftig og med fine uteplasser.

Et sted vi kan kalle "vårt".

 

Guds visjon over arbeidet, og vår rettesnor, kan du se her.

Menigheten


Vi er en menighet som bygger på familieverdier, og vi er veldig opptatt av å arbeide sammen som team. Det å jobbe som et team, gir et større mangfold, og dermed også en større sunnhet i arbeidet. Vi tror at om en menighet skal vokse på en sunn måte, trenger vi alle tjenestegavene. Alle tjenestegavene er nødvendigvis ikke tilstede i den lokale menigheten, men vi tilhører heldigvis en stor- familie av menigheter, hvor alle tjenestegavene er rikt representert.

Derfor får vi jevnlig både rådgivning og støtte fra disse tjenestegavene som også er venner, og våre åndelige mødre og fedre. Ny Begynnelse er en menighet som ønsker å skape et miljø, hvor folk kan få kjenne seg elsket og akseptert for den de er. Teologi: Vi er forankret i den pinse karismatiske teologi og vekkelse. Har du spørsmål om visjon og teologi, kan dette rettes til Pastor Knut Tømmerbakk.

Utvidet lederteam er: Hilde og Knut Tømmerbakk (pastor par), Joel og Sandra Nilsen, Magne og Inger Johnsen, Fred-Ruben og Siv-Barbro Trøan, Monica Amundsen Kristoffersen, Øyvind og Kari Edskerud-Trønsdal, Elin og Helge Finnestrand og Christoffer Tømmerbakk.

 

Ønsker du å bli en del av arbeidet? Ta kontakt med en av oss i lederteamet eller kontakt@nybegynnelse.no

Hvem gjør hva i menigheten

Pastorpar/ visjonsbærere/

teamledere:

Hilde og Knut Tømmerbakk

Gatekirka og lydansvarlig:

Tor Øystein Hurv

Utvidet lederteam/ produksjon og sendeansvarlig:

Christoffer Tømmerbakk

Lederteam (under opplæring),

administrativt, brannvern, møteverter, It, studieinspektør:

Joel og Sandra Nilsen

Regnskapsansvarlig og med i utadrettet lederteam:

Magne L. Johansen

Matutdeling:

Lisbeth Norhall

Utvidet lederteam/ ledere TV/Media:

Øyvind og Kari Edskerud-Trønsdal

Valgt revisor:

Anne-Gro Bekkevold

Utadrettet lederteam:

Fred-Ruben Trøan

Matutdeling:

Siv Monika Fagerland

Utvidet lederteam/ husgrupper:

Helge og Elin Finnestrand

Nettside:

Lydia Karina Angell-Petersen

Med i utadrettet lederteam:

Siv-Barbro Trøan

Matutdeling:

 Ruth og Martin Morland Jr.

Utvidet lederteam/ Tentro:
Monica Amundsen Kristoffersen

Ønsker du besøk av en av våre forkynnere?

Hilde K. Tømmerbakk

Knut G. Tømmerbakk

Solfrid B. Jepsen

Nettside her

Israel


Vi tror det er viktig å velsigne Israel og ser helt klar paralellene i Guds Ord om Israel og menigheten. Paulus er veldig klar i Guds Ord at vi er podet inn og ikke skal forheve oss. I 2014 var vi derfor med en rekke pastorer fra Norge for å overlevere en deklarasjon til nasjonalforsamlingen i Knesset, Israel. Dette for å markere at vi står med Israel og tror på Guds løfte for nasjonen og folket.

Vi vil ha et balansert syn på Israel utfra Guds Ord.