Media House

Publikasjoner

Mediaplatform

Partnere

Et nytt media senter ser dagens lys i Holmestrand:

NB Media AS.


Menigheten Ny Begynnelse i Holmestrand, som er startet av Hilde K. og Knut G. Tømmerbakk, Kristine S. og Gudleik Kragset, og som dessuten er koblet sammen med en «storfamilie» som heter Salt & Light – ca. 4000 menigheter over hele verden - har siden starten hatt i sin visjon å starte et media senter; og nå er tiden kommet.
De har med seg inn styret i NB Media AS, Kari Edskerud-Trønsdal og Øyvind Trønsdal, som også deler samme visjon.
Knut har mange års erfaring med TV-arbeid og ledet Kanal 10 Norge, inntil ny eier flyttet studio tilbake til Oslo. Øyvind Trønsdal, som har lang fartstid innen lederskap i inn- og utland, vil være daglig leder, og til sammen har styrets medlemmer lang erfaring med kristent arbeid – både innen menighet og media.


NB Media AS vil i tillegg til TV-sendinger, også drive med radio og reportasjer, samt støtte menighetens web-bibelskole. Et annet viktig område vil være å trene mediaarbeidere både i inn- og utland.


Hvorfor en ny kristen kanal i Norge?
Vi tror at Gud har en spesiell strategi for å nå ut til mennesker som ønsker å finne ut hva kristendom egentlig er, som har mange spørsmål, og som ønsker å bli møtt med kvalitet både i programmer, ledelse og teknikk.
Vi ønsker å benytte moderne språk og media-kanaler der vi når ut til alle og ikke bare være en kanal til underholdning og trosstøtte for allerede troende mennesker.
Vi ønsker at arbeidet skal bæres av bønn til Gud om strategi og økonomi – uten å måtte tigge i TV-ruta for å kunne drive økonomisk, men at arbeidet både skal være til Guds ære og til menneskers nytte, samt at driften hele veien skal drives av mennesker som er kalt til denne type kristen «service» - både internt i drift og eksternt i bønn og finansiering. (NB Media AS skal være et non profitt selskap og som sådan ikke drives til berikelse for enkeltpersoner).
Ønsker du mer informasjon, send din kontaktinfo til mailadressen: kontakt@nybegynnelse.no


-Denne siden er under utvikling-

Copyright @ All Rights Reserved