Mediaplatform

Sending på Facebook


Foreløpig sender vi søndagsmøter og konferanser direkte på Facebook:

Ny Begynnelse. Vi jobber med å utvikle en egen webTV-kanal. Det kommer mer info ang. dette.

Copyright @ All Rights Reserved