Nødhjelp til Balkan


Vi ønsker å hjelpe mennesker på Balkan som er i en vanskelig situasjon, etterhvert som Gud leder oss. Vi ser på dette som en del av vårt misjonsarbeid rettet mot Balkan.