NB Europe Mission


De neste årene satser vi mer på å nå ut i Europa. Visjonen for arbeidet er hentet fra Jes.43:18-19.

Høsten 2023 reiser vi henholdsvis til Tyskland og Serbia.


Hensikten er å inspirere og oppmuntre pastorer og ledere, og skape enhet og samhold i Kristi Kropp.
Støtt arbeidet:
Vipps: 827029
NB Europa Misjon konto: 1503.71.43046

Overføring fra utlandet:
DNB bank
IBAN nr: NO7815037143046
Swift adr: DNBANOKK

Eckernförde, Tyskland - med Knut og Joel

24. - 26. november var det Nordisk ledermøte i Eckernförde, Tyskland.

Vi var samlet i underkant av 50 pastorer/ledere fra 6 forskjellige nasjoner. Danmark, Færøyene, Norge, Sverige, England og Nord Tyskland. 

Med meg på reisen denne gangen, hadde jeg Joel Nilsen, som nå er pastor for den lokale menigheten Ny Begynnelse.


Vi fikk noen gode dager der alle kom med "puslespillbrikker" for hvordan morgenendagens menighet skal se "dagens lys". Det var herlig å se hvilket flott samhold det var mellom oss pastorer. Ingen konkurranse, men kun et ønske om at det skulle gå bra for alle sammen. 

Vi trenger hverandre.


Det ble også tid å besøke Morten Abild Patrzalek sin menighet i Blåhøj, Betania Kirkecenter i Danmark. Det var også et kjent og kjært gjensyn med Torben  Madsen, som jeg kjenner fra før. Vi har ikke sett hverandre på mange år. (Klikk på bildene).

Joel Nilsen, Philip Böhmer, Knut Tømmerbakk
Menighet i Blåhøj, Betania Kirkecenter
Joel Nilsen, Morten Abild Patrzalek, Knut Tømmerbakk
Dave Richards tolket av Philip Böhmer
Joel Nilsen, Torben  Madsen, Knut Tømmerbakk

Novi Sad i Serbia - med Hilde og Knut

Vi reiste til Serbia 8.-15. november, til byen Novi Sad.  Vi fikk anledning til å besøke et rehabsenter for menn, som menigheten Crkva Novi Sad driver. Det var umulig å ikke bli berørt. Her kunne man fullføre et 18 mnd. program med disippelgjøring av tidligere tunge rusmisbrukere. Det var fantastisk å se deres hengivenhet i lovsangen, og hvor desperat de ønsket seg et nytt liv. Flere av dem opplevde Guds kraft og berøring. 


Deretter hadde vi møter i menigheten i Novi Sad. Steve Thomas underviste og la et godt fundament. På kvelden talte Knut om at Gud kunne bruke en person, selv om denne følte seg som en taper. Mange opplevde indre helbredelse, og vi som team betjente i ettermøte.  Man merket Guds hjerte for et sønderknust folk, det ble mange profetiske ord, og mange ble møtt av Guds kjærlighet. 


Pastor Igor og rehabsenterleder Stani, vitnet om at det hadde betydd enormt mye at vi hadde vært der sammen med dem før, og vi har en dyp hjerterelasjon. 

Vi fikk også god tid med pastorparet Igor og Danijela, hvor vi kunne prate om hva som lå dem på hjertet på godt og vondt. Hva de trenger forbønn for og hva vi kunne juble over. Det skjedde like mye mellom møtene, som i møtene. 


Søndag avsluttet vi med festmøte, og Steve hadde et sterkt budskap om Guds hellighet og tilbedelse av Ham. Etter møte hadde vi forbønn og betjening.

Rehabsenteret
Rehabsenteret
Rehabsenteret
Rehabsenteret
Steve Thomas taler
Steve Thomas taler
Crkva Novi Sad Menigheten
Crkva Novi Sad Menigheten
Knut Tømmerbakk taler
Knut Tømmerbakk taler
Lovsang
Lovsang
Festningen ved Donau
Festningen ved Donau
Pastorparet
Pastorparet

Hamburg i Tyskland - med Hilde og Knut

9.-11. oktober reiste vi til Hamburg i Tyskland, hvor vi møtte 38 pastorer/ledere fra flere Europeiske land; Danmark, Sverige, Tyskland, Ukraina, Italia, Polen, England, Færøyene, Østerrike, Belgia og Norge.


Vi har alle kjent på at Gud retter sitt blikk mot Europa, og vi bad derfor sammen om visdom i hvordan vi skulle bevege oss. Under samlingen kom det frem sterke profetier og gripende vitnesbyrd om tap av soldater fra egen menighet i Ukraina. Dette bekrefter for oss det store spennet vi står overfor i Europa, og hvor viktig det er å lytte til dem som lever på de forskjellige steder, og å oppmuntre dem. Gud er allerede på plass, det er vi som må følge etter Han og gjøre som Han vil.


Det var lovsang og tilbedelse, det var mye prat og vi hadde fellesskap med hverandre. Noen var nye for oss, mens andre har vi kjent i mange år.
Sammen er vi sterkere! Vær gjerne med å be om Guds strategi for å bringe Guds Rike ut i byene - ut i nasjonene i Europa.


unsplash