Menigheten Ny Begynnelse ble startet i 2012, og er en menighet som er bygget på familieverdier, med en stor Gudgitt visjon. Se her:Vi er en evangelisk menighet som tror på bibelen som Guds Ord, og som rettesnor for liv og lære.
Alle er hjertelig velkommen til våre søndagsmøter og husgrupper. (Se kalenderen).Menigheten driver blant annet med:
*Matutdeling til vanskeligstilte.
*TV arbeid for å formidle det kristne budskapet.
*Husgrupper for fellesskap.
*Misjonshjørnet dvs. salg av hjemmelagde produkter, utlodning m.m., til forskjellige misjonsprosjekter.